Noutati


Calendarul confirmarii locurilor - Admitere Master - iulie 2022

19/07/2022 15:46:35In vederea confirmarii locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidatii la master, declarati admisi, trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

1. confirmarea locurilor in perioada 19-21 iulie 2022, prin:

Plata taxei de inmatriculare de 150 lei (aceleasi modalitati de plata ca la taxa de inscriere)
Daca taxa se plateste online din aplicatia de Admitere, aceasta va fi actualizata automat si procesata de Comisia de Admitere;
Daca se plateste prin BRD se va încarca documentul justificativ (OP, Chitanta) in contul propriu online din aplicatia de Admitere.
Transmiterea electronica a contractelor de scolarizare semnate: Candidatul descarca contractul de scolarizare care are datele completate, din contul propriu creat in aplicatia de Admitere (https://evstud.ucv.ro). Candidatul semneaza contractul si îl transmite (documentul digital/electronic) pe email-ul corespunzator programului de master unde a fost declarat admis: 
admiteremaster.chimie@ucv.ro, 
admiteremaster.fizica@ucv.ro, 
admiteremaster.geografie@ucv.ro,
admiteremaster.informatica@ucv.ro,
admiteremaster.matematica@ucv.ro
    Pe data de 22.07.2022 se va afisa lista candidatilor admisi dupa redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate in prima etapa.

2. confirmarea locurilor ocupate dupa redistribuire in perioada 23-26 iulie 2022, prin:

Depunerea actelor in original pentru candidatii declarati admisi;
Plata primei transe de scolarizare de 2500 lei pentru candidatii declarati admisi la taxa;
Semnarea contractelor de scolarizare, in original, pentru toti candidatii declarati admisi, dupa redistribuire. Se va realiza la sediul facultatii.
    Pe data de 28.07.2022 se va afisa lista finala a candidatilor admisi la buget si taxa dupa confirmarea locurilor din etapa a doua.

 Important: Neconfirmarea locului in una din cele 2 etape duce la eliminarea candidatului de pe lista de admitere si pierderea locului obtinut prin concurs.