Noutati


Gradatie de merit pentru personalul didactic de la Departamentul de Fizica, in anul universitar 2021 – 2022

04/04/2022 19:48:28


Calendarul de desfasurare a concursului de acordare a gradatiei de merit pentru personalul didactic de la Departamentul de Fizica, in anul universitar 2021 – 2022
Metodologie Acordare Gradatii de Merit Personal Didactic
Regulamentul Facultatii de Stiinte privind organizarea concursului pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic
Grila Facultatii de Stiinte pentru acordarea gradatiilor de merit personalului didactic
Fisa de autoevaluare pentru concursurile de acordare a gradatiilor de merit