Noutati


Gradatii de Merit Facultate de Stiinte

15/01/2021 13:46:49

- Regulamentul Facultatii de Stiinte privind organizarea concursului pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic- Grila Facultatii de Stiinte pentru acordarea gradatiilor de merit personalului didactic


Grila de apreciere gradatie de merit 2021.01


- Fisa de autoevaluae pentru concursurile de acordare a gradatiilor de merit


Fisa autoevaluare gradatie de merit 2021.01