Noutati


ADMITERE 2017 - REDISTRIBUIRE

28/07/2017 00:03:21

Candidatii declarati admisi in urma redistribuirii locurilor neconfirmate trebuie sa confirme locul pana sambata,

29.07.2017, orele 12:00. Aceasta presupune:

Depunerea diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultatii

Depunerea foii matricole de la liceu în original la secretariatul facultatii

Plata taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul facultatii

Completarea contractului de studii la secretariatul facultatii

Rezultatele oficiale se vor afisa luni, 31.07.2017.

Nota:

1. Candidatii declarati admisi pe locurile subventionate de la buget care nu îsi depun diploma de bacalaureat în

original pâna la termenul stabilit, pierd locul de la buget.

2. Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa trebuie sa confirme locul prin completarea contractului de studii

si plata taxei de inmatriculare.

3. Candidatii potential admisi pot ocupa locurile ramase astfel libere în ordinea descrescatoare a mediilor.

4. De asemenea, candidatii din lista de asteptare pot depune si ei diploma de bacalaureat în original în vederea

repartizarii conform punctului anterior.