Noutati


ADMITERE 2017 - INMATRICULARE

23/07/2017 15:48:15

ANUNT IMPORTANT


Candidatii declarati admisi trebuie sa-si confirme locul pana joi, 27.07.2017, orele 15:00. Aceasta presupune:

· Depunerea diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultatii

· Depunerea foii matricole de la liceu în original la secretariatul facultatii

· Plata taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul facultatii

· Completarea contractului de studii la secretariatul facultatii


Nota:

1. Candidatii declarati admisi pe locurile subventionate de la buget care nu îsi depun diploma de bacalaureat în

original pâna la termenul stabilit, pierd locul de la buget.

2. Candidatii potential admisi pot ocupa locurile ramase astfel libere în ordinea descrescatoare a mediilor

3. De asemenea, candidatii din lista de asteptare pot depune si ei diploma de bacalaureat în original în vederea

repartizarii conform punctului anterior.


Rezultate admitere: http://stiinte.ucv.ro/admitere.aspx