Noutati


ANUNT ECHIVALARE DISCIPLINE

06/11/2015 03:05:00

Studentii care solicita echivalarea disciplinelor din planurile de invatamant, fara trecerea intr-un an superior, vor depune cererile  cu 15 zile inainte de fiecare sesiune. Astfel:

-    Pana la data de 11.01.2016 pentru sesiunea din iarna;
-    Pana la data de 06.05.2016 pentru sesiunea din vara.

Cererea este insotita de urmatoarele documente in original:
- dovada de scolaritate cu rezultatele obtinute la modalitatile de validare a rezultatelor invatarii (foaie matricola, supliment la diploma, situatie scolara, diploma licenta, etc);
- planul de învatamânt parcurs la institutia de învatamânt de la care provine care cuprinde si numarul de credite de studiu transferabile (daca este cazul);
- fisa fiecarei discipline, din planul de învatamânt al programului de studii absolvit de catre candidatul care solicita echivalarea