Admitere

Anunt romani de pretutindeni - Admitere master

Preinscriere on-line septembrie 2017-2018


Locuri libere - sesiunea septembrie


Rezultate admitere: rezultate


Inmatriculare

Candidatii declarati admisi in urma redistribuirii locurilor neconfirmate trebuie sa confirme locul pana sambata, 29.07.2017, orele 12:00. Aceasta presupune:

  • Depunerea diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultatii
  • Depunerea foii matricole de la liceu în original la secretariatul facultatii
  • Plata taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul facultatii
  • Completarea contractului de studii la secretariatul facultatii
Rezultatele oficiale se vor afisa luni, 31.07.2017. Notă:
  1. Candidatii declarati admisi pe locurile subventionate de la buget care nu îsi depun diploma de bacalaureat în original pâna la termenul stabilit, pierd locul de la buget.
  2. Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa trebuie sa confirme locul prin completarea contractului de studii si plata taxei de inmatriculare.
  3. Candidatii potential admisi pot ocupa locurile ramase astfel libere în ordinea descrescatoare a mediilor.
  4. De asemenea, candidatii din lista de asteptare pot depune si ei diploma de bacalaureat în original în vederea repartizarii conform punctului anterior.